گفتگو آرمیتا آزاد از تلويزيون كانال يك لوس آنجلس با آقای دکتر آزاد مرادیان و آقای بهداد بردبار ـ آزادی کوبانی

گفتگو آرمیتا آزاد از تلويزيون كانال يك لوس آنجلس با آقای دکتر آزاد مرادیان و آقای بهداد بردبار ـ آزادی کوبانی

گفتگوى كوتاهى با تلويزيون كانال يك لوس آنجلس؛ توسط خانم آرميتا آزاد، و با حضور بهداد بردبار
آزادى كوبانى بعنوان سمبل مقاومت خلق كرد در اين دهه حساس از مبارزات كردها، نشان از همبستگى ملى كردها، قدرت آنان در سازماندهى سياسى ، نظامى و تشكيلاتى، و استفاده بهينه از معادلات سياسى منطقه و جهان است. اين پيروزى سر آغازيست بر دوره اى جديد از مبارزات رهائيبخش كردها در منطقه در جهت ايجاد دمكراسى، عدالت اجتماعى و دفاع از حق تعيين سرنوشت اين ملت.

Advertisements

About Azad Moradian

Coming Soon

Posted on January 26, 2015, in فارسي, مصاحبه, سياست فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: