مصاحبه منشه امير از راديو اسرائيل با آزاد مراديان در مورد وضعيت آقاى كبود وند

radis.gif

مصاحبه منشه امير از راديو اسرائيل با آزاد مراديان در مورد وضعيت آقاى كبود وند

 جولاى ١٨ ، ٢٠١٢

azad_menashe_amir.jpg

در ٤٤ مين روز از اعتصاب غذاى آقاى كبود وند، منشه امير از بخش فارسى صداى اسرائيل ضمن تماسى با آقاى آزاد مراديان جوياى حال آقاى كبود وند ، خواستهاى ايشان و برخورد مدافعان حقوق بشر در اين زمينه شدند.

آقاى مراديان ضمن بيان شرح مختصرى از فعاليتهاى آقاى كبودوند از سال ١٩٩٧، كه با تاسيس سازمان اتحاد براى دموكراسى در ايران آغاز گرديده بود، به چگونگي انتشار  هفته نامه پيام مرم در سال ٢٠٠٢ پرداختند كه به دو زبان كردى و فارسى منتشر مي شد كه در آن به بيان اخبار و تحليل آن از نگاه حقوق بشرى مي پرداختند. اين هفته نامه در ٢٥ ژوئن سال ٢٠٠٤ توقيف و آقاى كبود وند تحت نام انتشار و تحريف اخبار به زندان افتاد.

آقاى مراديان ضمن بيان شرح مختصرى از تاسيس سازمان حقوق بشر كردستان در سال ٢٠٠٥ ، متذكر گرديدند كه آقاى كبود وند در ماه جون ٢٠٠٧ در دادگاه انقلاب اسلامى تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از طريق تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به ١٠ سال زندان محكوم و همچنين به دليل انتشار اخبار حقوق بشرى در سطح بين المللي و تماس با نهادهاى بين المللي بع ٦ ماه زندان اضافى محكوم گرديد.

در ادامه آقاى مراديان به چرائى دست زدن آقاى كبود وند به اعتصاب غذاى اخيرشان پرداختند،

براى شنيدن اين مصاحبه به لينك زير مراجعه نمائيد.

Advertisements

About Azad Moradian

Coming Soon

Posted on September 22, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: