جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر

جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر

٦ دسامبر ٢٠٠٨ لوس آنجلس-كاليفرنيا

Kanoon Sokhan Los Angeles, California, Human Rights Pannel vokradio.com

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا  به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، اقدام به برگزاري يك جلسه سخنراني در كانون سخن لوس آنجلس نمود. سخنرانان خانم بنفشه اخلاقي مدير منطقه غرب امريكا در سازمان عفو بين الملل، خانم الهه اماني  و آقاي آزاد مراديان ،مدافعان حقوق بشر و از  اعضا جامعه دفاع از حقوق بشر ايران بودند.

در آغاز جلسه خانم ثريا فلاح ضمن  خير مقدم به حاضران، به شرح كوتاهي از فعاليتهاي جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در سال جاري اشاره كردند و سپس گوشه اي از بيوگرافي سخنرانان را قراييت نمودند.

در اين جلسه هر كدام از سخنرانان از ديدگاه متفاوتي به بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداختند. خانم اخلاقي با اشاره اي گذرا به فعاليتهاي سازمان عفو بين الملل، از كمپينهاي اين سازمان در چند ماه آينده و از جمله كمپين يكصد روز با آقاي اوباما صحبت نمودند. سخنران بعدي آقاي آزاد مراديان به بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر، آزادي و كرامت انساني از ديدگاه روانشناسي پرداختند. خانم الهه اماني ضمن اشاره اي گذرا به تاريخچه حقوق بشرkanon_esokan_1208_02.jpg، به بحث در باره حقوق زنان در جهان و موقعييت زنان در ايران پرداختند. در ادامه جلسه سخنرانان به سوالات شركت كننده گان در جلسه پاسخ دادند. خبرنگاران محلي، تلويزيون صداي امريكا و راديو فردا اين مراسم راپوشش خبري دادند.

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران- جنوب كاليفرنيا در سال ٢٠٠٨ اقدام به برگزاري چند جلسه سخنراني و كنفرانس در زمينه هاي مرتبط با حقوق بشر در دانشگاه دولتي يو سي ال اي شهر لوس آنجلس و همچنين در كانون سخن لوس آنجلس نموده كه مورد استقبال زيادي قرار گرفته است. اعضا اين انجمن فعالانه در برنامه هاي راديويي چه در لوس آنجلس و چه در برنامه هاي راديويي سراسري به روشنگري در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران و حمايت از فعالان حقوق بشر در ايران پرداخته اند

 

Share this Article
free stats
Advertisements

About Azad Moradian

Coming Soon

Posted on October 16, 2010, in فارسي, مقالات. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: