مصاحبه لونا شاد با آقاي آزاد مراديان در مورد تلاش كنشگران حقوق بشر براي جلوگيري از اعدام زندانيان كرد در كردستان ايران

win_tv_azad_moradian_111209.jpgمصاحبه لونا شاد با آقاي آزاد مراديان در مورد تلاش كنشگران حقوق بشر براي جلوگيري از اعدام زندانيان كرد در كردستان ايران

١٢ نوامبر ٢٠٠٩

تلويزيون بين المللي واشنگتنWIN TV،

در win_tv_azad_111209.jpgخصوص چگونگي اعدام احسان فتاحيان، فعال سياسي كرد در روز چهارشنبه ١١ نوامبر ٢٠٠٩و همينطور كوشش كنشگران حقوق بشر در جلوگيري از اجراي حكم ايشان ، مصاحبه كوتاهي با آقاي آزاد مراديان، كنشگر حقوق بشر و دبير كميتته كردهاي مقيم امريكا براي حقوق بشر و دمكراسي در ايران انجام داده اند كه توجه شما را به شنيدن آن جلب مي نماييم.

 

خانم لونا شاد از ايشان در خصوص فعاليتهاي فعالان حقوق بشر براي جلوگيري از تكرار چنين مسله اي از جمله  در مورد ديگر محكومين به اعدام در كردستان پرسشي رامطرح نموده اند.

Azad Moradian interview

===============
=========
===
=
Advertisements

About Azad Moradian

Coming Soon

Posted on September 8, 2010, in فارسي, مصاحبه and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: